Chem4Kids | Çocuklar İçin Kimya

5 Nisan 2010

Sitenin amacı çocuklara kimyayı sevdirmek. Okunuşu da kısaltmalarla çocuklar için kimya demek. Dünyayı, elementleri, atomları, reaksiyonları biyokimyayı İngilizce ve anlaşılır bir şekilde anlatıyorlar.

Read More >>